Stroomkabels en elektriciteitsdraden (2023)

 1. Beginpagina
 2. PROJECTEN
 3. Binnenshuis verbouwen
 4. Elektra aanleggen
 5. Stroomkabels en elektriciteitsdraden
Advies

Leestijd 6 min.

Stroomkabels en elektriciteitsdraden (1)

Over het algemeen bestaan kabels uit een- of meeraderige groepen aders die met een isolerende stof omhuld zijn. Deze kabels zijn bestemd voor de overdracht van informatie of energie. Hier lees je alles over stroomkabels en elektriciteitsdraden.

Kabels kopen?

 • Een beetje leidingkennis
 • De juiste kabel voor iedere taak
 • Kabels die je permanent kan plaatsen
 • Kabels die je flexibel kunt plaatsen
 • Symbolen voor kabelkwaliteiten
(Video) Kabels met elkaar verbinden met isolatie tape

Een beetje leidingkennis

De isolatie die de aders omhullen, bestaat normaal gesproken uit kunststof. Deze bedekken de afzonderlijke aders en de hele kabel als groep. De elektrische geleiders zijn meestal van koper gemaakt. Soms zijn ze ook van aluminium of verschillende metalen legeringen gemaakt. Om elektromagnetische afscherming of andere mechanische bescherming te waarborgen, kunnen kabels uit nog meerdere lagen van verschillend materiaal bestaan.

Elektriciteitskabels bestaan aan de binnenkant uit afzonderlijke draden of aders, die geleiders worden genoemd. Deze hebben verschillende kleuren, waaraan je de functie en de aansluitplaats kunt herkennen. Het is verstandig om altijd eerst te meten (met het juiste gereedschap) of de kleuraanduiding ook daadwerkelijk klopt.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de fasedraad, nuldraad en de aarde:

 • De fasedraad (ook wel fase genoemd) is met bruin of zwart ommanteld. De fasedraad leidt doorgaans de stroom naar de schakelaar of naar de contactdoos en wordt aangeduid met de letter 'L'.
 • De nuldraad (of nulleider) voert doorgaans de stroom van de verbruiker terug naar het elektriciteitsnet. Deze draad heeft een blauwe mantel en wordt aangeduid met de letter 'N'.
 • De aarde (of aarddraad) heeft een groen-gele mantel. Hij leidt levensgevaarlijke foutspanningen naar de aarde af. Bij verbruikers die het aardesymbool dragen, is daar de aardleiding aangesloten. Contactdozen met zo’n draad worden 'geaarde contactdozen' genoemd. De aarde wordt aangeduid met de letters 'PE'.

De juiste kabel voor iedere taak

Bij het kiezen van kabels en draden spelen verschillende factoren een rol. Veel kabels zijn ervoor gemaakt de elektrische energie te transporteren, die dan bijvoorbeeld lampen in onze huizen en tuinen verlicht.

Maar niet elke kabel is hetzelfde. Welke kabel je nodig hebt, hangt onder andere af of deze binnenshuis of buitenshuis wordt gelegd. Er zijn ook kabels die informatie doorgeven, zoals telefoonkabels. Luidsprekerkabels daarentegen transporteren audiosignalen, bijvoorbeeld van de versterker van je Hi-Fi-installatie naar de luidsprekers. Kabels mag je nooit voor een andere doel gebruiken dan waarvoor ze bestemd zijn. Gebruik voor je project daarom uitsluitend de daarvoor bedoelde producten. De keuze van geschikte kabels en hun aansluiting moet door een elektricien worden gemaakt.

(Video) Slim kabels verbinden - uw Eltra toolkit

Kabels die je permanent kan plaatsen

Stroomkabels en elektriciteitsdraden (2)
Kabels en hun omschrijving Toepassing
1 Lintkabel

(NYIFY)

De kunststof lintkabel met koperen geleiders wordt permanent in of onder pleister in droge ruimtes gelegd. Dit type kabel is niet toegestaan voor houten huizen vanwege brandbare materialen en holle ruimtes. Vaklieden raden gedeeltelijk het gebruik ervan af, omdat het een hoog veiligheidsrisico met zich meebrengt.
2 Mantelkabel

(NYM-J)

De mantelkabel wordt permanent gelegd onder pleister, in pleister of op pleister in droge, vochtige en natte ruimtes, en in metselwerk en in beton (met uitzondering van schud-, tril- en stampbeton). In een beschermbuis is de mantelkabel ook buitenshuis toegestaan. Dit type kabel mag niet in de grond worden gelegd.
3 Coaxiale antennekabel Deze kabel kan in kabelgoten, in lege leidingen, op of onder pleister, in droge en vochtige ruimtes en zelfs buitenshuis, geen direct zonlicht, worden gelegd. Dit type kabel mag niet worden gebruikt in de grond.
4 Telefoonkabel

(bijvoorbeeld 4 x 2 x 0,6)

Telefoonkabels kunnen bij voorkeur permanent gelegd worden voor telefooninstallaties in vochtige en natte ruimtes. Voor sterkstroomtoepassingen zijn ze niet toegestaan.
5 Aardkabel

(bijvoorbeeld NYY)

Aardkabels zijn stroom- en communicatiekabels die bedoeld zijn om in de grond te leggen.. Daarvoor is geen kabelisolatiemantel nodig. Een passende afdekking moet de kabel tegen mechanische beschadigingen beschermen, en ter identificatie moet je een markeerband bij de kabel leggen. Voor spanningen tot 200 kV bestaat de mantel uit zwart kunststof.

Kabels die je flexibel kunt plaatsen

Stroomkabels en elektriciteitsdraden (3)
Kabels en hun omschrijving Toepassing
6 Rubberkabel

(H05RR-F, H07RN-F)

Rubberkabels zijn verkrijgbaar in een lichte en middelzware uitvoering. De lichte versies (bijvoorbeeld H05RR-F) zijn bestemd voor elektrische apparaten (stofzuigers, keukenapparaten, ovens, soldeerbouten, enz.) in huishoudens en op kantoor. Ze kunnen ook permanent worden gelegd in meubelen of decoratieve bekledingen. In de middelzware uitvoering (H07RN-F) mag de rubberkabel ook in de buitenlucht (bijvoorbeeld grasmaaiers) worden gebruikt. Grote machines, zoals meestal in commerciële bedrijven worden gebruikt, worden aangesloten met dit type rubberkabels (tafelcirkelzagen, lasapparaten, enz.).
7 Pvc-kabel

(H03VV-F, H05VV-F)

Ook de pvc-kabel is verkrijgbaar in een middelzware en een lichte uitvoering. De lichte uitvoering (H03VV-F) wordt gebruikt voor huishoudelijke apparaten en kantoormachines, de middelzware uitvoering (H05VV-F) is geschikt voor huishoudelijke apparaten, zoals wasmachines of koelkasten.
8 Twinkabel

(geïsoleerde aders)

Geschikt voor gebruik in droge ruimtes als installatiekabel bij kleine mechanische belasting in huishoudens. Alleen goedgekeurd voor zwakstroom.
9 Luidsprekekabel

(LS-FL)

Deze kabels zijn geschikt voor luidsprekers. Ze kunnen ook in en op lampen gelegd worden. Voor de inbouw in auto’s wordt bij voorkeur een grotere diameter (vanaf 2 x 4 mm²) gebruikt.
10 Verlichtingskabel
(H05RNH2-F)
Lichtketting met speciale fittingen.
11 Siliconenkabel
(SIHF-J)
Geschikt voor droge, vochtige of natte ruimtes, tot 180°C (voor sauna-aansluiting).
12 Vinyl installatiedraad

(H07V-U, H07V-R,
H07V-K)

Vinyl installatiedraad wordt in schakel- en verdeelinstallaties en in droge ruimtes in lege leidingen gelegd.

Symbolen voor kabelkwaliteiten

Elke kabel is voorzien van een code. Die verwijst naar de constructie, bijvoorbeeld het materiaal van de isolatie en de mantel, aantal aders en kabeldiameter, en is daarmee een indicatie van de kabelkwaliteit. Zo ontcijfer je de kabelcode:

Stroomkabels en elektriciteitsdraden (4)

Voor gebruik binnenshuis

De standaarduitvoering voor normale belasting. Mantel en isolatie van de individuele aders van kunststof.

(Video) HOE ELEKTRISCHE DRAAD SAMEN TE DRAAIEN

Stroomkabels en elektriciteitsdraden (5)

Voor gebruik binnenshuis en kort buitenshuis

Uitvoering met mantel en isolatie van de individuele aders van flexibel natuurlijk of synthetisch rubber.

Stroomkabels en elektriciteitsdraden (6)

Voor permanent gebruik buitenshuis

Bestand tegen olie. Isolatie van de individuele aders van flexibel natuurlijk of synthetisch rubber. Mantel van neopreen.

Stroomkabels en elektriciteitsdraden (7)

Voor permanent gebruik buitenshuis

Bestand tegen olie. Zeer hoge mechanische belastbaarheid. Bestand tegen kou tot -35 °C. Mantel van zeer flexibel speciaal kunststof.

Kabels

Projecten die ook interessant kunnen zijn

(Video) natuurkunde uitleg ELEKTRICITEIT KLEUREN DRADEN
Elektra kort uitgelegd Waar stroom is, is voorzichtigheid geboden. Wij leggen je de technische begrippen uit die te maken hebben met stroom en spanning. Tot slot vertellen we je meer over kabels en stekkerdozen.
Installatiebereik Lees hier alles over installatiegebieden in je badkamer, keuken en woonkamer. Leer welke zones er zijn voordat je stopcontacten en aansluitingen gaat plaatsen. Twijfel je? Neem voor de veiligheid een elektricien in de ha ...meer
Elektrische installatie Als je gaat verbouwen of een extra ruimte creëert, moet je vaak ook de elektriciteit aanleggen. Hier laten we je stap-voor-stap zien hoe je op verschillende manieren de elektrische installatie in jouw woning aanlegt. Dus ...meer
Draadloze schakelaars Of je nu stekkerdozen, zonweringen, garagepoorten of lampen wilt bedienen, met een draadloze technologie voor in en om het huis is de draadloze schakelaar voor elektrisch apparatuur altijd binnen handbereik. Hier lees je ...meer
Roth Lange - het merk Maak je huis klaar voor de 21e eeuw met de schakelaars en wandcontactdozen van Roth Lange! Bekijk hier alle functies, fraaie vormgeving en modern design van de producten van Roth Lange!
(Video) Lasdopjes beter dan kroonsteentjes hoe werk je met stroomdraden
Stopcontacten, schakelaars en dimmers Welke stopcontacten zijn er? Waar bestaan schakelaars uit? En hoe werken dimmers? Op deze pagina lees je alles over stopcontacten en welke lampen je kan bedienen met schakelaars en dimmers!

Videos

1. Draden trekken elektrotechniek
(Techniek@HOME)
2. Hoe draad trekken door een geribde buis?
(Eltra Toolkit)
3. Kabels met elkaar verbinden met een WAGO snelknoppeling
(Doorsafe)
4. Elektra draden trekken Tips
(Verbouwkosten)
5. Lasklemmen - Hoe gebruik je een lasklem? WAGO 221
(WAGO Nederland)
6. Klustip 2 Kroonsteentjes
(Pieter de Bruijn)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Barbera Armstrong

Last Updated: 28/04/2023

Views: 5809

Rating: 4.9 / 5 (79 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Barbera Armstrong

Birthday: 1992-09-12

Address: Suite 993 99852 Daugherty Causeway, Ritchiehaven, VT 49630

Phone: +5026838435397

Job: National Engineer

Hobby: Listening to music, Board games, Photography, Ice skating, LARPing, Kite flying, Rugby

Introduction: My name is Barbera Armstrong, I am a lovely, delightful, cooperative, funny, enchanting, vivacious, tender person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.